Rólunk

A pályázó szervezet bemutatása

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatgyűjtési, elemzési, információs, kutatási, módszertani és szervezési feladatokat ellátó intézet. Közreműködik a gyermekegészségügyi ellátórendszert érintő szakmapolitikai, finanszírozási, minőség-ellenőrzési és oktatási feladatokban, és így az egészségügyi kormányzat szakértői feladatokat ellátó, szakmai tanácsadó háttérintézménye.

Intézetünk a gyermekek egészségi állapotával és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok és ismeretek alapján javaslatokat dolgoz ki a gyermekek igényeinek megfelelő ellátási struktúra kialakítására. Közreműködik az ellátás minőségét javító módszertani ajánlások és állásfoglalások elkészítésében, kiadásában és érvényesítésében, a gyermekegészségügyi szolgálatok képzését, továbbképzését érintő szükséges módosítások bevezetésében.

Módszertani tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a gyermek-egészségügyi ellátás prevenciós tevékenységére, a népegészségügyi helyzetet meghatározó betegségek megelőzésére, a prevenció módszereinek elvi és gyakorlati kidolgozására a prekoncepcionális időszaktól a gyermekkor végéig.

Módszertani tevékenysége kiterjed a gyermekek testi és lelki egészségét meghatározó, a családban és gyermekintézményekben történő gondozás támogatására is.

Projektkörnyezet és a beavatkozás/fejlesztés szükségszerűségének, a megoldandó problémának, a probléma környezetének ismertetése

A fenntartható fejlődést szolgáló viselkedésminták kialakítását a leghatásosabban a gyermekkorban, az oktatás és nevelés színterén lehet eredményesen megvalósítani. A gyermekek számára a környezeti értékek tisztelete és ezzel egyidejűleg a környezetileg fenntartható viselkedések megismertetése terén a család, mint elsődleges szocializációs közeg, kiemelt jelentőséggel bír. A gyermek számára elsődleges mintául a szülők szolgálnak, a gyermek a szülőktől kapott értékek mentén alakítja saját világképét, így ha a családban a környezettudatos viselkedési mintákat elterjedtek, a gyermekek számára ezek a minták szokássá rögzülve épülnek be mindennapi tevékenységeik közé. Mindezek miatt kiemelten fontos, hogy a gyermekes családok körében célzott tevékenység révén segítsük a fenntarthatóságot szolgáló viselkedésminták terjedését. Kiemelt cél, továbbá, hogy az országos szemléletformáló kampány tekintetében megkülönböztetett figyelmet kapjanak a várandós szülők és gyermekes családok.

Célcsoportok:

   1. Az ország egészén feladatot ellátó területi és iskolai védőnők: szakemberek
   2. Várandós nők és családjuk: családok
   3. Kisgyermekes családok: családok
   4. 8-14 éves korú kiskamaszok: gyerekek
   5. 15-26 éves fiatalok és fiatal felnőttek: fiatalok
   6. Lakosság általában

A személyes ismeretátadáson alapuló szemléletformáló tevékenységeink esetében a célcsoport elérésben kiemelt szerepet szánunk a magyarországi védőnőknek, így elsődlegesen őket is célcsoportnak tekintjük.

Fenntarthatósági tematikájú képzés a körzeti védőnőknek

Célunk, hogy felkészítsük a védőnőket, hogy a gyakorlatban hogyan tudják segíteni a gondozására bízott családokat a mindennapi életben megvalósítható környezeti fenntarthatóságot szolgáló szokások kialakításában. Cél, hogy a való életből kiragadott példák segítségével mutassuk meg, hogy milyen személyes példaadással segítheti a védőnő a családok környezettudatosságának formálását, illetve a mindennapok valóságán keresztül bemutatjuk, hogy a családlátogatás során milyen kérdésekkel és tanácsokkal, javaslatokkal élhet a védőnő a célok megvalósításának elősegítésre.

Helyszín: A rendezvények régió-központokban zajlanak a könnyebb megközelíthetőség és a kezelhető létszám miatt, régiónként 1-1 nap 10-15 óra között.

Dátum / városok Helyszín
2014. 04. 15. Gyöngyös Károly Róbert Főiskola, A. épület „T” előadó Gyöngyös, Mátrai út 36.
2014. 04. 16. Székesfehérvár ALCOA-KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Klubház Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
2014. 04.28. Keszthely Balatoni Kongresszusi Központ és Színház, Simándy terem Keszthely, Fő tér 3.
2014. 05. 07. Budapest 1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Fodor terem 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
2014. 05. 08. Budapest 2 Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Fodor terem 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
2014. 05. 09. Győr Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ, Baross Gábor terem Győr, Szent István u. 10/a.
2014. 05. 12. Budapest 3 Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Fodor Terem 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
2014. 05. 13. Budapest 4 Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Fodor terem 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
2014. 05. 14. Szeged Szegedi Tudomány Egyetem ETSZK Szeged, Balfasor u. 39-41.
2014. 05. 15. Békéscsaba Csabagyöngye Kulturális Központ, Panoráma terem Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
2014. 05. 20., 21. Pécs PTE Egészségtudományi Kar, „B” épület Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3.
2014. 05. 23. Kecskemét Kecskeméti Főiskola, Oktatási főépület Kecskemét, Izsáki út 10.
2014. 05. 27. Miskolc Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar épülete Miskolc-Egyetemváros
2014. 05. 28. Nyíregyháza Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar,„C” épület, Zilahi terem Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
2014. 05. 29. Debrecen Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debrecen, Kassai út 26.

Az előadások az alábbi témákat érintik: A projektben kitűzött rövid távú célokhoz kapcsolódó ismeretátadás:  hulladékgazdálkodással kapcsolatos problémák és lehetőségek, a fogyasztáshoz kapcsolódó problémák és lehetőségek, energiatudatosság a háztartásban vegyszerek okozta környezeti terhelés és a csökkentés lehetőségei, a környezettudatosság a mindennapokban, a környezettudatos életmód kialakítása.  A területi feladatot kiegészítő online játékok rövid bemutatása (informatikus szakember).

A képzési nap kiemelt témái: 1. a hulladék minimalizálásának eszközei a fogyasztás terén, csomagolás és szelektív hulladékgyűjtés lehetőségei, jelentősége. A komposztálás lehetőségei kertes vagy kert nélküli lakásban. 2. A saját termelési és helyben termelt élelmiszerek jelentősége a környezettudatosságban. Élelmiszerfogyasztás, beszerzések és fenntartható fejlődés kapcsolata. 3. Vízgazdálkodás a családban. Energiagazdálkodás a háztartásokban. 4. Vegyszerek a háztartásban, a fürdőszobában. Környezetkímélő takarítás.

A felkészítő napon minden védőnő egy oktatási csomagot kap, melynek része egy felkészítő füzet valamint azok a tematikus kiadványok (brossúrák), melyeket a védőnő a családokhoz eljuttat családlátogatás keretében (és/vagy egészséges rendelés keretében).

Nyitórendezvény

Célcsoport országos színen a vezető védőnők a házi gyermekorvosok, valamint a gyermekegészségügyi szakma, továbbá a civil szervezetek képviselői. A rendezvény az országos sajtó és médiakampány bevezetője is egyben. A teljes rendezvény sajtó nyilvános, a rendezvény elején rövid sajtótájékoztatót tartunk, és számítunk rá, hogy a sajtó képviselői a teljes rendezvényen jelen lesznek.

Családi-, lakossági rendezvények

Rendezvény helyszínek:

A lakossági nagyrendezvény 7 helyszínen valósul. Nem önálló rendezvényként, hanem valamilyen múlttal rendelkező, nagy tömegeket megmozgató közösségi rendezvényhez kapcsolódóan, pl. családi és gyermek rendezvények, illetve a 15-24 éves korosztálynak szóló könnyűzenei fesztiválok.

A helyszínek a következők lesznek:

 • Gyereksziget Budapest – 2014. 06.28.
 • Győrkőc Fesztivál – Győr -2014. 07. 05.
 • VOLT Fesztivál-2014. 07. 06.
 • Művészetek Völgye-Kapolcs 2014. 07. 26.
 • Ördögkatlan Fesztivál – 2014. 08.09.
 • SZIN- 2014. 08.28.
 • Vidor Fesztivál- 2014. 08. 31

 

Kommunikációs anyag készítése

A körzeti védőnők a kampány kulcsemberei. Képzésük során megtámogatjuk őket korszerű ismereteket tartalmazó szakanyagokkal, illetve olyan reklámhordozókkal, melyek a kampány szellemiségéhez igazodnak. Az oktatási segédleteket újrahasznosított anyagokból készült táskába rakjuk, melynek külseje igazodik a kampány színvilágához és magán viseli a kampány logóját. Szintén logózott öko- tollat és jegyzetfüzete is adunk a csomagba. A toll a jegyzetfüzet és a bevásárló táska 3000 példányban készül és a védőnői oktatáson kerül átadásra.

Motivációs eszközként minden régióban 1-1 ajándékutazás (összesen 14) kerül kisorsolásra mind a védőnők mind a családok számára. Úgy gondoljuk, hogy az utazás a wellness, illetve az ökohotelben eltöltött hétvége egy másfajta szabadidő eltöltésének lehetőségét villantja fel. Az ország nagyon sok részében szinte elérhetetlen egy-egy család számára a pihenés. A védőnők, különösen a hátrányos helyzetű régiókban nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a gondjaikra bízott családok sorsát segítsék. Mivel többletmunkát kérünk tőlük, így a motivációs rendszer kidolgozása indokolt. A sorsolás alapját képezi a védőnők által a családokhoz eljuttatott brossúrák, melyek egyike perforált. Az ajándéksorsolás 2014. szeptember 5-én lesz az Országos Gyermekegészségügyi Intézet központjában. A kisorsolt nyerteseket meghívjuk a kampány zárórendezvényére, ahol ünnepélyes keretek között adjuk át nekik nyereményüket.

A nyereményjáték részletes szabályzata elérhető itt.