strukturális kérdések

2014.06.15.  ÖKO-Woodoo

Életünk minden területén jellemző szerkezetek alakultak ki, ilyen a településszerkezet, a kereskedelem és a fogyasztás szerkezete, az ezt kiszolgáló termelés-szerkezet, a foglalkoztatás, vagy az oktatás mintázatai. Ezek a szerkezetek nagymértékben meghatározzák életmódunkat, például jellegzetességeiknél fogva közlekedési igényt generálnak. A szétterülő városszerkezet a nagy távolságok miatt; a nagyáruházak és a túlzott fogyasztás szintén a távolságok és a nagy vásárolt árumennyiségek miatt; a nagyüzemi termelés a teherszállítás által; a foglalkoztatás és az oktatás szintén azért, mert munkahelyünk és az iskolák már jellemzően távol vannak lakóhelyünktől. Ezek a szerkezeti kérdések egymással összefüggésben vannak, mondhatni a struktúrák fogva tartják egymást. Egyet-egyet nem tudunk közülük megváltoztatni, mert a többi szerkezeti adottság visszahúzza a működést a régi kerékvágásba. Nem véletlenül mondják, hogy minden rendszerre jellemző egy bizonyos működés, egy adott szerkezettől nem várhatunk el lényegileg különböző eredményt.
Ha a környezetpolitikában sikereket szeretnénk elérni, akkor a tüneti kezelések irányából érdemes elmozdulnunk a strukturális válaszok, a szerkezetek átalakítása felé.

témakör: energia és környezet