vegyi anyagok címkéhez tartozó bejegyzések

bioakkumuláció

2014.06.15.  ÖKO-Woodoo

Bizonyos vegyi anyagokra jellemző az élő szervezetekben történő felhalmozódás. Ekkor a környezeti koncentráció többszöröse is kialakulhat állatok, vagy emberek testében, általában a zsírszövetekben. Akkumulációra hajlamos és egészségre rendkívül ártalmas anyagok például a PCB-k (poliklórozott bifenilek), a PCDF-ek (poliklórozott dibenzo-furánok) és a PCDD-k (poliklórozott dibenzo-para-dioxinok).
A halak a PCB-ket (poliklórozott bifenilek) például képesek olyan mértékben felhalmozni testükben, hogy az eléri a vízben mért koncentráció 100 000-szeresét. A fenti vegyi anyagok és számos más vegyi anyag ráadásul perzisztens, azaz nagyon stabil, lassan bomlik le és a bekerülést követően sokáig kimutatható a szervezetben.

témakör: vegyszermentes háztartás

vegyszerek és egészség

2014.06.15.  ÖKO-Woodoo

Egy átlagos ember naponta 10 000 szintetikus vegyi anyaggal találkozik.
Az általunk használt vegyszerek, hormonok és egyéb mesterséges anyagok egy része a mezőgazdasági művelés, a nem megfelelő hulladék-elhelyezés, vagy a szennyvízkezelés során a talajból, a felszín alatti és a felszíni vizekből bekerül a természetes anyagkörforgásba, és ezáltal élelmiszereinkbe.
Egyes vegyi anyagok képesek a környezeti koncentrációjuk sokszorosa arányában felhalmozódni az élő szervezetekben, ez a bioakkumuláció.
A XX. század súlyos vegyi szennyezéseinek története mutatja, hogy ha elkezdünk használni veszélyes anyagokat, technológiákat, azt tökéletesen soha nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani. A környezeti biztonság alapja tehát az ilyen anyagok, gyártási folyamatok kiiktatása lehet. Saját életünkben a helyes megközelítés szintén az lehet, ha a veszélyes, vagy akár ismeretlen hatású vegyi anyagokat elkerüljük, száműzzük háztartásunkból. Lehetőleg azt használjuk, amiről tudjuk, hogy nem káros.

témakör: vegyszermentes háztartás