virtuális energia címkéhez tartozó bejegyzések

bio üzemanyagok

2014.06.15.  ÖKO-Woodoo

Megújuló, környezetbarát és CO2-semleges alternatív üzemanyagként emlegetik gyakran a bio üzemanyagokat, ám a valóság ettől árnyaltabb.
Az ilyen iparilag előállított termékek esetében kérdéses lehet az energiamérleg (befektetett és kinyerhető energia), a CO2-mérleg, és ami talán mindkettőnél fontosabb, az alapanyag-előállítás élővilágra gyakorolt hatásai. Ezen a felületen nem szeretnénk állást foglalni a bio üzemanyagok energiamérlege tekintetében, mivel az egyes számítások gyakran egymásnak ellentmondanak, de fontos megjegyezni, hogy számos forrás szerint vannak olyan bio üzemanyagok, amelyek előállítása több energiát igényel, mint amennyi a termékből kinyerhető energia. Az energia-mérleg megállapításánál egyébként gyakori hiba, hogy nem veszik figyelembe egy termék előállításának virtuális energiaszükségletét, azt, hogy a teljes életciklus alatt felhasznált anyagok, gépek és más erőforrások maguk is mennyi energiát testesítenek meg.
Tanulmányok szerint egyes üzemanyag-típusok (pl, repce alapú biodízel és kukorica alapú bioetanol) előállítása több üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátásával jár, mint amennyit a hagyományos fosszilis alapú üzemanyagok kiváltásával megspórolunk.
Több bio üzemanyag-fajta is a hagyományos motorhajtóanyagoknál magasabb környezeti terhelést mutat olyan indikátorok esetében, mint pl. a műtrágya túlzott mértékű használata, az ökológiai toxicitás, vagy a nyári szmog lehetősége. Ezek alapján bioetanolok esetében csak a fa- és a savó alapú bio-üzemanyagok összetett környezeti hatása volt alacsonyabb a fosszilis benzinénél, míg a biodízelek esetében csak a használt sütőolaj bizonyult környezetbarátabb megoldásnak a hagyományos gázolajnál.
A bio üzemanyagok tárgyilagos megítélését nehezíti, hogy óriási üzleti lehetőségről van szó, hiszen a motorizáció üzemanyaggal való ellátása sajnos az egyik legbiztosabb üzlet. A pénz mozgásba lendíti a lobby-érdekeket és gyakran orientálja a vizsgálatok eredményeit, valamint a szakmapolitikai döntéshozatalt.
A bio üzemanyagok környezeti szempontból akkor tekinthetőek kedvező alternatívának, ha
-11 energia- és CO2-mérlegük a teljes életciklus tekintetében egyértelműen pozitív;
-12 ha termesztésük ökológiai szempontból nem jár negatív hatással a korábbi területhasználati módokhoz viszonyítva (növényborítás, biológiai sokféleség, vízháztartás, mikroklimatikus hatás);
-13 a használat célja és eredménye bizonyítottan társadalmi szempontból előnyösebb a megelőző használatnál;
-14 a hasznosítás nem okoz hátrányt bizonyos társadalmi csoportoknak, pl. nem növeli meg az alapvető élelmiszerek árait

témakör: energia és környezet

virtuális vízhasználat

2014.06.15.  ÖKO-Woodoo

Vízhasználatunk nem látható része, mint a virtuális hulladék, vagy a virtuális energia.
Számos fogyasztási cikknek, illetve élelmiszernek meglepően magas a nem látható víztartalma, vagyis annak a víznek a mennyisége, amely a termék előállításához szükséges. Ez a mennyiség 1 kg búza esetében 1 000 liter, egy kg tojás esetében 2 700 liter, míg egyetlen kg marhahús nagyüzemi előállítása 13 500 liter vizet igényel.
Mind a tojás, mind a marhahús esetében érdemes megjegyeznünk, hogy azok háztáji, illetve külterjes (pl. természetközeli legelőgazdálkodás) módon előállított változatai valószínűleg ennél lényegesen kedvezőbb víz-mérleget mutatnának.
Fogyasztói döntéseinknél ezért érdemes megfontolnunk az egyes termékek virtuális víztartalmát is.

témakör: hulladék

virtuális hulladék

2014.06.15.  ÖKO-Woodoo

A hulladékoknak azon része, mellyel fogyasztásunk során nem találkozunk, mert nem jelennek meg a termékkel. A fogyasztási cikkek többsége látható hulladékot hagy maga után, azonban nem vagyunk tisztában azzal, hogy amíg egy termék hozzánk elér, addig is jelentős hulladék-kibocsátás kíséri útját. Ez a hulladék-mennyiség a virtuális hulladék, melynek keletkezését a termékekre vonatkozó teljes életciklus-elemzések képesek megmutatni. Hozzá kell tegyük, hogy egy életciklus-elemzést valószínűleg sosem fogunk tudni teljesre készíteni, hiszen ha egy termék életútját vizsgáljuk, akkor meg kellene néznünk az azt előállító gépek életútját is, a gyár életútját, a gyárat építő gépek életútját, az ott dolgozó emberek ruházatának és autóinak, amivel naponta odajutnak… stb. Az életutak olyan szövedékét találjuk, melynek feltérképezése lehetetlen, pedig ezek mind hozzátesznek egy kicsit egy-egy termék virtuális hulladék- tartalmához. Tehát egy apró terméknek is minden esetben van a tömegénél lényegesen nagyobb nem látható hulladéktartalma.
Egy fogkefe 1,5 kg, egy mobiltelefon 75 kg, egy számítógép 500 kg, 1 kg importált fém 20 kg hulladékot termel, míg egyetlen aranygyűrű elkészítése 20 tonna bányahulladék keletkezésével jár.
Amikor egy terméket vásárláskor kiválasztunk, majd használat után kidobunk, gondoljunk annak virtuális hulladék- és virtuális energia tartalmára.

témakör: hulladék